Facebook
Deutsch
Elstr top 1 330
Elstr colored 1 330
Elstr colored 2 330
Menu
 

ELSTR přehrada Bílý Halštrov

Rybářský řád

  • 1. Vstupem do areálu Prehrady  (dále jen "areál") se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu, pokynům odpovědných zaměstnanců (správců) provozovatele.

2.a Nově od 2019.Při příjezdu je každý Rybář povinen předložit tyto věci k Desinfekci, kterou provedeme my na místě Člun, Loď,  Podběrák a Vážící Sak. Pokud nebude provedena desinfekce těchto věcí, je pro dotyčného rybáře na Přehradě Elstr rybolov zakázán. K rybolovu se smí používat  výhradně naše podložky, které se nachází k dispozici na lovných místech a jsou zahrnuty v ceně povolenky. 

2.b Při zdolávání ryby s člunu (lodi) kde Rybář chce po té rybu přepravit na své lovné místo, povoluje se pouze v člunu (lodi) a na Podložce !!! Zakazuje se rybu vláčet za sebou nebo vedle člunu v Podběraáku kde se může ryba vážně zranit a poškodit. 

2c Dále je u nás zákaz rozdělávání veškerých ohňů povolujou se jen plynové vařiče. Nacházíme se v Rezervaci a  uprostřed lesů, dekujem za pochopeni. 

 

  • 3.Povolenku k rybolovu lze zakoupit při vstupu do areálu u správců jezera. Lovící po skončení pobytu odevzdává zapůjčené doplňky.

4. Denní doba lovu je 24h nonstop na tři pruty na 1 rybáře 

5. Vnazení, zavážení a zdolávání úlovku pomocí lodě je povoleno. Přímý lov z lodě - vláčení, lov dravců a sumce vábničkou za následného spouštění návnady či lov muškou se zakazuje.

6. Stanoviště pro lov na Přehradě jsou označena čísly 1 - 7. Na všech stanovištích  je povolen lov po dvou lovících. Zákaz lovu kaprů s pletenými šňůrami na celých cívkách navijáků. Taktéž není dovoleno používat pletené šňůry jako (šokovou) součást udice, lze použít flouorocarbon 0,50mm. Koncový návazec musí být vždy menší nosnosti než kmenový vlasec z důvodu uvíznutí a uvázání ryb ve vázkách a jejich nasledné osvobození.

7.  Na Přehradě se musí používat háčky s protihroty a microhroty bez protihrotu jsou zakázány. Zakázaný jsou háčky LONGSHANK z extrémně dlouhým ramínkem v podobě banánů. Udice musí být opatřena nejméně 4 m nad olovem fluocarbonem 0,50mm nebo šňůrou s olověným jádrem z důvodu pořezání ryby během zdolávání. Zakazuje se používání vlasců menších průmerů jak 0,28mm, pevných montáží, ztv. helikoptér, srkaček atd.  Montáže při lovu na položenou musí mít charakteristiku průběžné - únikové montáže.

8.  Při rezervaci místa č-4,5,6,7 Preferujeme minimálně 2 rybáře na místo a minimálně 3 dny z důvodu velikosti míst.

9.  Zakazuje se přivlastňování všech ryb a ostatních vodních živočichů.

10. Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost, menší úlovky se musí vyháčkovat přímo ve vodě. Foceni s rybou ve stoje se přísně zakazuje. Foceni v letních měsících červen, červenec, srpen větších a trofejnich Amurů a Kaprů jen ve vodě a rychlé puštění. Rybář je povinen při zdolávání jak z lodě tak i z Mola mít při ruce podběrák větší s jemnou sítí vždy na mokré vypěněné podložce a udržovat mokré tělo ryby poléváním.  Povinností rybáře je ošetřit poranění úlovku desinfekcí (klinik) a nejpozději do 10 minut ji co nejšetrněji vrátit vodě. Doporučujeme si proto před samotným lovem připravit nádobu s jezerní vodou, namočit podložku pod rybu a mít připraven fotoaparát.

11. Při zavážení návnad a nástrah je lovící povinen dodržovat v rozmístění udic přiměřený úhel, aby neobtěžoval lovící na sousedních lovných místech. Mezi místy 6 a 7 je zátoka braná jako klidová zóna, která je označená a zde je Zákaz rybolovu. Dalši klidová zóna je na místě 7 u přítoku, kde je též vyznačena.

12. Na Prehrade je rybář bezpodmínečně povinen používat:

- velkou plněnou podložku

- podběrák s rameny minimálně 100cm z jemné síťoviny

- desinfekci k ošetření ryb (klinik)

13. Je zakázáno vnadit obilninami, luštěninami či jinými jádrovými krmivy v suchém stavu a dení dávka nesmí překročit 1kg na jendoho rybáře. Jakékoli uchovávání ryb ve vezírcích, sacích atd.  je přísně zakázáno!  Při porušení tohoto i jineho zákazu či jakéhokoli nešetrného zacházení s ulovenou rybou bude lovící okamžitě vykázán z areálu jezera bez náhrady na vrácení uhrazených poplatků.

15. Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných pytlů.  Po opuštění rybářů se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při jejich příchodu. Poškození a znečištění nebude tolerováno!

16. Veškerá vozidla musí zůstat na vyhrazeném parkovišti pod hrází, na cestě je parkování zakázáno.

17.  Povoleny jsou jen tyčové bóje. H bójky či podobná zařízení jsou zakázána.

18. Používání rybářských přístřešků (bivaků) je povoleno.

19. V případě zjištění jakéhokoli většího poškození ulovené ryby je rybář povinen hlásit tuto skutečnost správci areálu, který rozhodne, zda rybu vracet vodě, či nikoliv.

20. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu.

21. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech. Peníze, klenoty a další cennosti mají návštěvníci možnost odkládat do úschovy v kanceláři správce. Provozovatel ručí za ztrátu jen za podmínek a do výše stanovené občansko právními předpisy.

22. Areál je přístupný všem osobám, mimo uvedené v bodu 22, dětem mladším 15 let je vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.

23. Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných, či psychotropních látek, nebo postiženým nakažlivou chorobou.

24. Z areálu bude vykázána osoba, která neuposlechne napomenutí správce, pracovníků ostrahy, anebo jinak poruší ustanovení tohoto rybářského řádu či odpovídající ustanovení zákona o rybářství . Stejně tak bude vykázána každá osoba, která se bude chovat jiným nepřístojným, či rušivým způsobem.  V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění areálu smí oprávněná osoba rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o pomoc policii.

25.  Při jakémkoli porušení pravidel výše popsanými způsoby bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoli náhrady se zákazem každého budoucího lovu a této lokalitě.

26.  Problematika tímto řádem neupravená se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, a jeho prováděcí vyhláškou a Občanským zákoníkem.

Prosíme - pamatujte, že i pro Vás samotné bude příjemné vracet se do areálu Přehrady Bílý Halštrov bez jakýchkoli obav. Myslete také nato, že po Vás sem přijdou i další rybáři a budou chtít najít tato místa v původní čistotě, ale i kvalitě, v jaké jste je našli i Vy. O příjemný pobyt se postaráme my a budeme se na Vás těšit.